MAMAK KAYMAKAMLIĞI

T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü  >>   Hizmet Standartları

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum İşlemleri   (Nüfusa ilk Kayıt)

1-Doğum Raporu (var ise)5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun   15 inci maddesi 2-Bildirim; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması   halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu   yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye veya sözlü   beyana dayalı olarak da yapılabilir. Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların   bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin   kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları   tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin   26/1 maddesi.

2-Evlilik öncesi doğan çocukların anne baba tarafından birlikte   bildirilmesi zorunludur.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 24.   maddesi

4-6 dakika

2

Saklı nüfus   işlemleri

1-Saklı nüfus ilmuhaberi (   Müracaat sırasında Nüfus Müdürlüğünce hazırlanacak)         

2- Dilekçe        

3- Beyan formu       

4-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı 

5-  5 adet fotoğraf                         

5490 sayılı Nüfus   Hizmetleri Kanununun 11 inci  maddesi   ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci   maddesi

6    ay

3

Nüfus Yazımı /   Yazım Dışı Kalanlar

1- Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye’de   bulundukları yer nüfus müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları   bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğe veya doğrudan Bakanlığa   başvururlar.

Nüfus Hizmetleri   Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesi

2-Aranacak Belgeler

Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları,   Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt

örnekleri, Askerlik terhis belgesi,Yaş, ad   ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,Genel   Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları,Türkiye Cumhuriyeti   pasaportları,Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer   gösterilmiş olmak kaydıyla      okul   diploması, tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş   onaylı kimlik belgeleridir.

10 dakika

4

Evlenme

1-Evlendirme   Memurluğunca düzenlenen 2 nüsha Mernis evlendirme bildirimi

   Aranacak Belgeler :Müracaat sırasında   Evlendirme Memurluğu tarafından bildirilecektir.

4-6 dakika

5

Ölüm

1-Ölümü tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne   gönderilen 2 nüsha Mernis ölüm bildirimi

2-Bildirim sırasında herhangi bir belge   verilemediği takdirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin   kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı   ekinde güvenlik makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderilerek   ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir.  Tahkikat sonucuna göre ölüm işlemi   sonuçlandırılır.

Nüfus Hizmetleri   Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 69. maddesi

4-6 dakika

6

Evliliğin Feshi   / İptali

1-Mahkeme   kararı                                

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun  145 ve 146 ncı maddesi

4-6 dakika

7

Boşanma

1-Mahkeme   kararı   

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 170.   maddesi    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri   Kanununun 27. maddesi

4-6 dakika

8

Kayıt Düzeltme

1-Mahkeme Kararı

            4-6 dakika

9

Gaiplik /   Gaipliğin Feshi

1-Mahkeme   kararı                      

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun  29 ve 32 inci maddeleri

4-6 dakika

10

Vasiyetname   Bildirimi / İptali

1- Bildirim veya   vasiyetnamenin iptaline ilişkin noterce Nüfus Müdürlüğüne gönderilen   yazı.                  

Nüfus Hizmetleri   Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. maddesi

6-10 dakika

11

Evlat Edinme /   Evlat Edinmenin İptali

1-Mahkeme   kararı                          

  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315- 317   ve 318. maddeleri

4-6 dakika

12

Tanıma /   Tanımanın İptali

1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya   konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede   belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında   bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir.

Aranacak Belgeler:Doğum Raporu (var ise) Annenin nüfus kaydını   gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kaydı, babaya ait 3 adet   fotoğraf                         

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 295.   maddesi

Nüfus Hizmetleri   Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 107. maddesi

6-10 dakika

13

Babalığa Hüküm

1-Mahkeme   kararı                      

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301.   maddesi

4-6 dakika

14

Soybağı’ nın   Reddi

1-Mahkeme   kararı                           

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286.   maddesi

4-6 dakika

15

Maddi Hata /   İdarece Kayıt Düzeltme / Kayıt Tamamlama

Gerektiğinde   Dilekçe                     

5490 sayılı   Nüfus Hizmetleri Kanunun  38. maddesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına   İlişkin Yönetmeliğin 79 ve  80.   maddeleri

4-6 dakika

16

Kızlık Soyadını   Kullanma Talep Dilekçeleri

1-Dilekçe                                      

4721 sayılı Türk   Medeni Kanununun 187. maddesi

           4-6 dakika

17

Nüfus Kaydının   İptali

1-Mahkeme   Kararı                             

5490 sayılı   Nüfus Hizmetleri Kanununun  40. maddesi

Nüfus Hizmetleri  Kanununun Uygulanmasına İlişkin   Yönetmeliğin  98. maddesi

4-6 dakika

18

Kayıt   Taşıma/Kayıt Birleştirme

1- Dilekçe   veya  Mahkeme kararı                                    

5490 sayılı   Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 5. maddesi

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına   İlişkin Yönetmeliğin 49-67 ve 86. maddeleri

10    dakika

19

Din   Değişikliğine İlişkin İşlemler

1-Dilekçe                      

5490 sayılı   Nüfus Hizmetleri Kanununun    35/2.   maddesi

4-6 dakika

20

Yeşilkart   Verilmesine İlişkin Tescil/İptal Kararları

1-Yeşil kart   bildirim yazısı

Nüfus Hizmetleri   Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 166. maddesi

3-5 dakika

21

Veli / Vasi   Bildirimi / İptali

1-Mahkeme   kararı                     

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun   404.maddesi   / 470, 471, 472,   473,474,475 ve 476.  maddeleri

4-6 dakika

22

Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı   Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi

Göçmen olarak veya yetkili makam kararıyla   değişik tarihlerde Türk vatandaşlığını kazanarak farklı hanelere tescil   edilen ya da aynı aileden olduklarını iddia eden on sekiz yaşından büyük   kişilerin; bu yönde yazılı başvuruları ve ibraz edecekleri belgelere göre   aynı aileden olduklarını ispat etmeleri, aynı aileden olduklarını   belgeleyememeleri halinde ise mahkemeden alacakları tespit kararlarına göre   kayıtları birleştirilir.

10 dakika

23

Nüfus cüzdanı

1- Fotoğraflı   Nüfus cüzdanı talep belgesi  (15   yaşından küçüklerde fotoğraf zorunlu değil)

2- Fotoğraf   (1 adet talep belgesindeki fotoğrafın   aynısı ve son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3-01/06/2000   tarihinden sonra düzenlenen ve sistemde kaydı olan nüfus cüzdanlarının   yenilenmesinde nüfus cüzdan talep belgesi aranmaz.  

4-01/06/2000   tarihinden önce düzenlenen ve sistemde kaydı olmayan nüfus cüzdanlarının   yenilenmesine ilişkin müracaat sırasında aşağıdaki belgelerden birinin nüfus   cüzdanı ile birlikte  ibraz edilmesi   halinde nüfus cüzdanı talep belgesi aranmaz.

Uluslar arası Aile cüzdanı,Ehliyet,   Pasaport,Memur Cüzdanı,Avukat Kimlik Kartı,Basın Kartı,Yabancılara mahsus   İkamet Teskeresi,Yabancı Kimlik Kartı veya Pasaportu

İbraz edilen   belgelerin kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

5-Kayıp nedeni   ile nüfus cüzdanı talep edilmesi halinde yerleşim yeri muhtarlığından   düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi. 

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına   ilişkin Yönetmeliğin 128 -131.maddeleri

3-5    dakika

24

Uluslararası   aile cüzdanı

1-Fotoğraflı   Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi                       

2-Fotoğraf. (1   er adet talep belgesindeki fotoğrafın aynısı ve son 6 ay içerisinde   çekilmiş)                            

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına   İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi

15    dakika

25

Nüfus Kayıt   Örneği

1- Nüfus   cüzdanı            

2-Dilekçe   (Şahsen müracaat da gerek yok)                           

3- Vekaletname (   Şahsen müracaat da gerek yok)

5490 sayılı   Nüfus Hizmetleri Kanununun  43 üncü   maddesi

3    dakika

26

Uluslararası   Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen ; “A (Doğum Kayıt Örneği), B (Evlenme Kayıt   Örneği), C (Ölüm Kayıt Örneği) Formları

Uluslar arası   Evlenme Ehliyet Belgesi

1-Nüfus Cüzdanı

Milletlerarası   Ahvali Şahsiye Komisyonu ve Sözleşmeleri    (16 nolu sözleşme) 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Yabancı   vatandaşa ait kimlik belgesi, doğum belgesi    ile daha önce evlenmiş olup da evlenmesi sona erenlerin bu durumlarını   gösterir tasdik ve tercüme edilmiş medeni hal    belgeleri        

Milletlerarası   Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (20 nolu sözleşme)

5 dakika

5 dakika

27

Adres Beyanı

1-Nüfus   Cüzdanı                   

2- Pasaport                       

3- Ehliyet                            

4- Evlilik Cüzdanı

5- Oturduğu   adresi belgelendiren resmi bir belge( elektrik,su, telefon faturası, tapu   v.s.)

5 dakika

    28

Yerleşim Yeri ve   Diğer Adres  Belgesisi

1-Nüfus   Cüzdanı                   

2- Pasaport                        

3- Ehliyet                           

4- Evlilik Cüzdanı

2-3 dakika

Yabancı   Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması

Yabancı   Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması

1) Yabancı resmî makamlarca verilmiş olan belgeler aşağıda   belirtilen şekilde işleme alınır:

             a) Sözleşmiş   ülkelerce mütekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili   makamının imza ve mühürünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili   sözleşmesi gereği  formüle edilmiş olan   belgeler herhangi bir tasdik işlemine tâbi tutulamaz. Bu belgeler;

1) Ülkemizin de üyesi   bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya   konulan sözleşme gereği düzenlenen  ve   belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin   belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek   işleme alınır.

  2)  LaHaye Devletler Özel Hukuk Konferansınca   hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki   Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca   belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi   (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi   ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

             b) Yetkili   kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen   yabancı resmî makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tâbi   olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tâbi tutulur.

             1) Yabancı   Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir   ülkenin, ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere   Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu   tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya   Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da ise Dışişleri   Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna   aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise   noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

             2) Belge,   yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin   Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri   Bakanlığımızca belgenin aslına "Belgedeki imza ve mühür ............   Konsolosluğuna/ Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini   takiben noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

             (2) Yabancı   ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki   konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür   ...........................  makama   aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya   yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan   işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde   konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

             (3) Yabancı   ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı   temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı   temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki   imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir."   şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter   tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

             (4) Ülkemizde   dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş   (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca   verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince   belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği   veya Dışişleri Bakanlığımızca    "Belgedeki imza ve mühür .............. Konsolosluğuna/   Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin   aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

             (5) Dış   temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi   veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve   mühür ................... Dışişleri Bakanlığı’na aittir." şeklinde şerh   verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte   işleme alınır.

             (6) Fahri konsolosluklarca   düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Mamak Nüfus Müdürlüğü     İkinci Müracaat Yeri : Mamak Kaymakamlığı

İsim                       :Suat FALAY ORTAÇ            İsim                          :Ali MANTI

Unvanı                  :Nüfus Müdürü                        Unvanı                      :Kaymakam

Adres                    :Hükümet Konağı A Blok       Adres                         :Mamak Kaymakamlığı

Telefon                  :0312 368 77 24                     Telefon                      :0312 368 78 06

Faks                      :0312 369 39 04                       Faks                         :0312 369 43 13

e-Posta                  :s.falay.ortac@icisleri.gov.tr    

e-Posta                     :065kaymakamlik@icisleri.gov.tr


Mamak Caddesi Hüseyingazi Mah. No:179 Mamak/ANKARA
0312 368 78 06 - mamak@icisleri.gov.tr